ĐẶC SẢN MỘC TRULY HUE'S

Địa chỉ: 52 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Hương Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại: 0902419151

Email: Moctrulyhue@gmail.com

GỬI YÊU CẦU ĐẾN CHÚNG TÔI